TUTKUMUZYazılım Entegrasyon Projeleri

Farklı yazılım sistemleri arasındaki entegrasyonları sağlıyoruz. Çoğunlukla veri alış verişi ve bir işlemin başlatılması gibi süreçler entegre ediliyor.

https://www.veribel.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/systems-integration.jpg
Günümüzde pek çok iş kolu gibi yazılımlar da özelleşmeye başladı. Yani her bir önemli iş süreci için o işi en iyi yapan yazılımlar geliştirilmiş oluyor.
Süreçler bir bütündür ve bu bütünlüğü sağlamak üzere yazılımlar arasında veri alışverişi sağlanabilir.
Otomatikleştirilmiş her süreç iş gücünde verimlilik ve sonuçta maliyet avantajı getirecektir.
Yazılımlar arası entegrasyonun sağlanabilmesi için entegre edilecek yazılımların teknik olarak entegrasyona açık olmaları gerekir.